Universidade de Vigo
Inicio

Edificio do C.A.C.T.I.


 

Información @LIMS

@LIMS é unha plataforma web para a petición e seguimiento dos servizos ofertados polo CACTI. Para acceder á mesma é necesario dispoñer dun código de usuario e contraseña que será asignado pola Administración do CACTI previa petición, cumprimentado o formulario dispoñible ao que pode acceder a través do seguinte link:

SOLICITUDE DE ALTA SÓ PARA USUARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO: faga click aquí

Para aqueles usuarios que xa contan con código de usuario e contraseña, poden acceder á plataforma @LIMS a través do seguinte link:

ACCESO A @LIMS: prema aquí