C A C T I

Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación

 

Indice
UNIVERSIDADE
DE
VIGO

Principal Info Usuario Persoal Tarifas Servizos Novidades

     

NON SE ADMITIRÁN MOSTRAS SEN AS SÚAS CORRESPONDENTES SOLICITUDES DE SERVIZO XERAL E ESPECÍFICA      NO SE ADMITIRÁN MUESTRAS SIN SUS CORRESPONDIENTES SOLICITUDES DE SERVICIO GENERAL Y ESPECÍFICA      NON SE ADMITIRÁN MOSTRAS SEN AS SÚAS CORRESPONDENTES SOLICITUDES DE SERVIZO XERAL E ESPECÍFICA

Seg. Alimentaria
Det. Estructural
Microscopía Electrón.
Anál. de Superficies
Taller electrónico
Taller de mecanizado
Detección Remota
Suministros


O servizo de Microscopía Electrónica está integrado polas seguintes unidades:

Microscopía electrónica de varrido - raios X

Microscopía electrónica de transmisión

Microscopía confocal - fluorescencia

Preparación de mostras de ME

Cursos e Congresos


Novas Follas de Solicitudes, Xeral e Específicas

RESERVA DE MICROSCOPIOS


17/05/2010:
  O Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo JEOL JSM6700F volta estar OPERATIVO.

07/05/2010:
  O Microscopio Electrónico de Transmisión Philips CM20 volta estar OPERATIVO.


24/02/2010:  Volta estar operativo o módulo de Fluorescencia do Microscopio Confocal BioRad MRC-1024.


19/02/2010:
  Volta estar operativo o Microscopio Electrónico de Barrido Philips XL 30 sen sistema de Microanálise.


19/01/2010:  Non está operativo ata novo aviso o Microscopio Electrónico de Transmisión de Emisión de Campo de ultra alta resolución JEOL JEM 2010.

1/09/2009:  IMPORTANTE: A partires do día 3 de Setembro cambiará o sistema de reservas via web, sendo necesaria a creación de contas de usuario personalizadas que facilitarán considerablemente o proceso. Para poder crear unha conta deberá introducirse unha primeira vez a contraseña habitual que se usou ata o momento e cubrir os campos correspondentes. Posteriormente xa se  poderán utilizar directamente os novos usuarios e contrasinais creados. Ante calqueira dúbida contactade cos técnicos do servicio.

 

25/11/2008: Novos teléfonos do Servizo:

                                Despacho:   986812110

                                Laboratorio: 986812125

 


Envíe un correo electrónico a con preguntas ou comentarios sobre esta web.
Para consultas sobre unha técnica específica contacte co persoal encargado do servizo.
Última modificación: 17-12-2009