C.A.C.T.I.

 

Información @LIMS

@LIMS é unha plataforma web para a petición e seguimiento dos servizos ofertados polo CACTI. Para acceder á mesma é necesario dispoñer dun código de usuario e contraseña que será asignado pola Administración do CACTI previa petición, cumprimentado o formulario dispoñible ao que pode acceder a través do seguinte link:

 

SOLICITUDE DE ALTA SÓ PARA USUARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO: faga click aquí

SOLICITUDE DE ALTA SÓ PARA USUARIOS EXTERNOS: faga click aquí

 

Web desarrollada por Linckia